يكشنبه 13 آبان 1397
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
کلیه کلاسهای روز جمعه مورخ 1397/08/18 برگزار نخواهد شد.
چهارشنبه 9 آبان 1397
عدم تشکیل کلاسهای خانم دکتر قبادی
کلاس های خانم دکتر قبادی روز پنجشنبه مورخ 10 آبان ماه برگزار نخواهد شد.
سه شنبه 1 آبان 1397
عدم برگزاری کلاسهای حاج آقا علی اکبری
کلاسهای حاج آقا علی اکبری روز چهارشنبه مورخ 2 آبان ماه برگزار نخواهد شد.
سه شنبه 1 آبان 1397
درخواست تمدید سنوات
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال های 92 الی 95
دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تمدید سنوات هر چه سریعتر اقدام نمایند و فرم درخواست تمدید سنوات را پس از امضا استاد راهنما و مدیر گروه به همراه نامه درخواست تمدید سنوات تا روز پنجشنبه مورخ 10 آبان ماه به صورت حضوری به واحد آموزش (آقای علیخانی) تحویل دهند .
سه شنبه 1 آبان 1397
عدم تشکیل کلاسهای خانم دکتر چرخچیان و آقای انبارلوئی
 کلاسهای خانم دکتر چرخچیان و آقای انبارلوئی روز چهارشنبه مورخ 97/08/02 برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد .
آرشیو