عدم برگزاری کلاس آقای دکتر یزدانی

تاریخ انتشار: سه شنبه 14 فروردين 1397 - 07:38:58

کلاس مدیریت عملیات خدمات آقای دکتر یزدانی روز جمعه مورخ 17 فروردین ماه برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی آن روز جمعه مورخ 24 فروردین از ساعت 14 الی 16:30 برگزار خواهد شد.