عدم برگزاری کلاسهای آقای دکتر رحیمی نژاد

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 فروردين 1397 - 10:15:05

کلاس های آقای دکتر رحیمی نژاد روز پنجشنبه مورخ ۲۳ فروردین ماه برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.