عدم برگزاری کلاس آمار و احتمالات آقای دکتر سعیدی

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 فروردين 1397 - 03:49:06

کلاس آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (2) آقای دکتر سعیدی روز سه شنبه مورخ 21 فروردین ماه برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.