زمان تحویل پروژه و کارآموزی آقای مهندس خورشید وند

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 فروردين 1397 - 05:43:48

دانشجویانی که با آقای مهندس خورشیدوند در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 واحد پروژه و کارآموزی اخذ کرده اند آخرین مهلت جهت تحویل آن روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 از ساعت 10 لغایت 12 می باشد .