عدم برگزاری کلاس مدیریت تولید آقای مهندس رجب پور

تاریخ انتشار: سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 09:35:19

کلاس مدیریت تولید آقای مهندس رجب پور روز سه شنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.