عدم برگزاری کلاسهای آقای سفیدگران و آقای میهن دوست

تاریخ انتشار: سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 - 03:59:19

 کلاسهای آقای سفیدگران و آقای میهن دوست روز پنجشنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.