عدم برگزاری کلاس های آقای کریمی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397 - 04:14:15

کلاسهای آقای کریمی روز پنجشنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.