عدم برگزاری کلاس ها

تاریخ انتشار: پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 - 07:15:30

کلاسهای آقایان مهندس فتح الهی و مهندس عشقی روز پنجشنبه مورخ 20/02/97 برگزار نخواهد شد .