زمان تحویل پروژه و کارآموزی آقای دکتر خورشید وند

تاریخ انتشار: شنبه 7 مهر 1397 - 12:17:07

دانشجویانی که با آقای دکتر خورشیدوند در نیمسال دوم و ترم تابستان سال تحصیلی 96-97 واحد پروژه و کارآموزی اخذ کرده اند آخرین مهلت جهت تحویل آن روز جمعه مورخ 1397/07/13 از ساعت 9 لغایت 11 می باشد .