درخواست تمدید سنوات
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال های 92 الی 95

تاریخ انتشار: سه شنبه 1 آبان 1397 - 08:02:20

دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تمدید سنوات هر چه سریعتر اقدام نمایند و فرم درخواست تمدید سنوات را پس از امضا استاد راهنما و مدیر گروه به همراه نامه درخواست تمدید سنوات تا روز پنجشنبه مورخ 10 آبان ماه به صورت حضوری به واحد آموزش (آقای علیخانی) تحویل دهند .