عدم برگزاری کلاسهای حاج آقا علی اکبری

تاریخ انتشار: سه شنبه 1 آبان 1397 - 17:39:42

کلاسهای حاج آقا علی اکبری روز چهارشنبه مورخ 2 آبان ماه برگزار نخواهد شد.