عدم تشکیل کلاسهای خانم دکتر قبادی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 آبان 1397 - 05:10:15

کلاس های خانم دکتر قبادی روز پنجشنبه مورخ 10 آبان ماه برگزار نخواهد شد.