امتحان

تاریخ انتشار: پنجشنبه 13 دي 1397 - 05:44:01

دانشجویان محترم جهت شرکت در امتحانات، همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان  الزامی است .