زمان دفاع از پایان نامه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار: شنبه 6 بهمن 1397 - 08:12:56

دانشجویانی میتوانند در بهمن 97 از پایان نامه خود دفاع کنند که فرم اعلام آمادگی دفاع را قبل از15 بهمن ماه امضا شده به واحد آموزش تحویل دهد.