عدم برگزاری کلاس‌آقای دکتر وحدانی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 22 اسفند 1392 - 11:51:45

کلاس طراحی سیستم های صنعتی آقای دکتر وحدانی روز جمعه مورخ 23 اسفند ماه برگزار نمی‌گردد.