عدم برگزاری کلاس‌ خانم مهندس جباری

تاریخ انتشار: شنبه 16 فروردين 1393 - 04:41:40

کلاس‌های آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار خانم مهندس جباری روز شنبه مورخ 16 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.