برگزاری کلاس های جبرانی خانم مهندس نورمحمدی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393 - 07:28:23

کلاس های جبرانی خانم مهندس نورمحمدی به شرح زیر برگزار میگردد

روش های تولید روز سه شنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه از ساعت12 الی 16 .

اقتصاد مهندسی روزهای چهارشنبه 31 اردیبهشت و چهارشنبه 7 خرداد ماه از ساعت12:30 الی 14 .

علم مواد روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه از ساعت 16الی 18 .