برد اطلاع رسانی
آرشیو
يكشنبه 11 خرداد 1393
عدم برگزاری کلاس‌های خانم دکتر عظیمی
به اطلاع می‌رساند کلاس‌های خانم دکتر عظیمی روز دوشنبه 12خرداد ماه برگزار نخواهد شد.
دوشنبه 29 ارديبهشت 1393
عدم برگزاری کلاس‌های آقای فدایی
به اطلاع می‌رساند کلاس‌های آقای فدایی روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.
چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393
برگزاری کلاس‌ جبرانی طراحی سیستم های صنعتی
کلاس جبرانی طراحی سیستم های صنعتی آقای دکتر وحدانی روز جمعه مورخ 16 خرداد ماه برگزار می‌گردد.
چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393
برگزاری کلاس های جبرانی خانم مهندس نورمحمدی

کلاس های جبرانی خانم مهندس نورمحمدی به شرح زیر برگزار میگردد

روش های تولید روز سه شنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه از ساعت12 الی 16 .

اقتصاد مهندسی روزهای چهارشنبه 31 اردیبهشت و چهارشنبه 7 خرداد ماه از ساعت12:30 الی 14 .

علم مواد روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه از ساعت 16الی 18 .

چهارشنبه 27 فروردين 1393
عدم برگزاری کلاس‌های آقای مهندس نوحی
به اطلاع می‌رساند کلاس‌ آزمایشگاه فیزیک آقای مهندس نوحی روز شنبه 30 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.
شنبه 23 فروردين 1393
قابل توجه دانشجویان محترم صنایع
 کلاس جبرانی درس آمار مهندسی آقای مهندس زحل روز سه شنبه مورخ 93/01/26 از ساعت 16:30 الی 18 برگزار می گردد.
چهارشنبه 20 فروردين 1393
عدم برگزاری کلاس‌های خانم دکتر ناصرزاده
به اطلاع می‌رساند کلیه کلاس‌های خانم دکتر ناصرزاده روزهای پنجشنبه 21 فروردین و جمعه 22 فروردین برگزار نخواهد شد.
شنبه 16 فروردين 1393
عدم برگزاری کلاس‌ خانم مهندس جباری
کلاس‌های آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار خانم مهندس جباری روز شنبه مورخ 16 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.
پنجشنبه 22 اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس‌آقای دکتر وحدانی
کلاس طراحی سیستم های صنعتی آقای دکتر وحدانی روز جمعه مورخ 23 اسفند ماه برگزار نمی‌گردد.
دوشنبه 19 اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس‌های آقای فدایی
به اطلاع می‌رساند کلاس‌های آقای فدایی روز سه شنبه 20 اسفند برگزار نخواهد شد.
يكشنبه 18 اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس‌های خانم مهندس اسمعیلی مرندی
به اطلاع می‌رساند کلاس‌های خانم مهندس اسمعیلی مرندی روز دوشنبه 19 اسفند برگزار نخواهد شد.
دوشنبه 12 اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس‌های خانم مهندس نیک پی
به اطلاع می‌رساند کلاس‌های خانم مهندس نیک پی روز سه شنبه 13 اسفند برگزار نخواهد شد.