مدیر گروه و اساتید گروه نرم‌افزار

 محمد رضا شاهرخ‌زاده
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار
E-mail: m_shahrokhzadeh [at] yahoo.com
CV : PDF

 

اساتید گروه نرم‌افزار (به ترتیب حروف الفبا)
آدرس ایمیل
آخرین مدرک تحصیلی
 نام استاد
 ردیف

 کارشناسی ارشد نرم افزار
آقای مهندس محمدهادی اردکانی
1
   کارشناسی ارشد نرم افزار
 خانم مهندس پروین افتخاری
2
   کارشناسی ارشد نرم افزار
 آقای مهندس مجید غلامی‌پرور 3
   کارشناسی ارشد مکاترونیک
 خانم مهندس کبری قربانلومقدم
4
   کارشناسی ارشد الکترونیک
آقای مهندس محمدعلی محمدی
5
   کارشناسی ارشد مکاترونیک
 خانم مهندس سیده مرجان نیک‌پی
6
   کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
 آقای مهندس مهدی یعقوبی
7