مدیر گروه و اساتید گروه نرم‌افزار
مدیر گروه و اساتید گروه نرم‌افزار

 محمد رضا شاهرخ‌زاده
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار
E-mail: m_shahrokhzadeh [at] yahoo.com
CV : PDF
 

اساتید گروه نرم‌افزار (به ترتیب حروف الفبا)
آدرس ایمیل آخرین مدرک تحصیلی  نام استاد  ردیف
   کارشناسی ارشد نرم افزار آقای مهندس محمدهادی اردکانی 1
   کارشناسی ارشد نرم افزار  خانم مهندس پروین افتخاری 2
   کارشناسی ارشد نرم افزار  آقای مهندس مجید غلامی‌پرور 3
   کارشناسی ارشد مکاترونیک  خانم مهندس کبری قربانلومقدم 4
   کارشناسی ارشد الکترونیک آقای مهندس محمدعلی محمدی 5
   کارشناسی ارشد مکاترونیک  خانم مهندس سیده مرجان نیک‌پی 6
   کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر  آقای مهندس مهدی یعقوبی 7