اساتید دوره تحصیلات تکمیلی

معرفی اساتید دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی کاسپین
(به ترتیب حروف الفبا)

جناب آقای دکتر آوخ

زمینه های تحقیقاتی
مدیریت زنجیره تامین (انبارهای متقاطع، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان)، مهندسی کیفیت، چیدمان و جانمایی، منطق فازی، تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه، مدیریت کیفیت
 
دروس تدریس شده
طراحی سیستم‌های صنعتی، تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه، منطق فازی
 
اطلاعات تماس
Email: avakh [at] qiau.ac.ir
 

 

جناب آقای دکتر اصفهانی‌پور

زمینه های تحقیقاتی
تحلیل و مدیریت ریسک، مدیریت سبد سهام، تصمیم‌گیریهای مالی و سرمایه‌گذاری
 
دروس تدریس شده
اقتصاد مهندسی پیشرفته، تحلیل ریسک، مدیریت عملیات، کاربرد مدلسازی در سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری های مالی
 
اطلاعات تماس
Email: sfahaa [at] aut.ac.ir
 

 

جناب آقای دکتر امیدخواه

زمینه های تحقیقاتی
بهینه‌سازی فرایندهای تولید، مدلسازی و شبیه‌سازی فرایندها، مدیریت انرژی، طراحی آزمایش‌ها و بهبود فرایند
 
دروس تدریس شده
طراحی مفهومی فرایندهای شیمیمایی، بهینه‌سازی پیشرفته، مباحث اقتصادی و طراحی کارخانه، طراحی به کمک کامپیوتر، تحلیل آماری و طراحی آزمایش‌ها
 
اطلاعات تماس
Email: -
 

 

‌جناب آقای دکتر تارخ

زمینه های تحقیقاتی
مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، سیستم‌های هوشمند کسب و کار
 
دروس تدریس شده
تئوری صف، مدیریت زنجیره تامین
 
اطلاعات تماس
Email: -
 

 

جناب آقای دکتر سجادی

زمینه های تحقیقاتی
شبیه ‌سازی سیستم‌های پیچیده تولیدی و خدماتی، بهینه‌سازی شبیه ‌سازی، بهینه‌ سازی مبتنی بر شبیه سازی، روش‌های فراابتکاری در بهینه سازی
 
دروس تدریس شده
شبیه سازی کامپیوتری، اصول شبیه سازی، متاهیوریستیک (روش‌های فراابتکاری)، روش‌های آماری پیشرفته، طراحی آزمایش‌ها
 
اطلاعات تماس
Email: sajjadi.mojtaba [at] gmail.com
 

 

جناب آقای دکتر سید اصفهانی

زمینه های تحقیقاتی
تئوری و مهندسی قابلیت اطمینان، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت و کنترل کیفیت، کاربرد برنامه‌ ریزی ریاضی در مسائل مدیریت و مهندسی صنایع. مدیریت بهره‌ وری
 
دروس تدریس شده
مدیریت عملیات، کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت و بهره وری، تحقیق درعملیات ۲، قابلیت اطمینانی، آزمون‌های شتاب یافته عمر و تحلیل پایایی، برنامه ریزی ریاضی، برنامه ریزی پویا
 
اطلاعات تماس
Email: -
 

 

جناب آقای دکتر شباک

زمینه های تحقیقاتی
روش‌های آماری پیشرفته، طراحی آزمایش‌ها، مدیریت کیفیت، کنترل آماری کیفیت و تجزیه و تحلیل چند متغیره آماری
 
دروس تدریس شده
روش‌های آماری پیشرفته
 
اطلاعات تماس
Email: ashkan [at] srtc.ac.ir