مدیر و اساتید گروه سخت افزار
مدیر گروه و اساتید گروه سخت‌افزار و ICT
 مهران چگینی
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر - سخت‌افزار و آی.سی.تی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
E-mail: chegini3000 [at] yahoo.com
CV : -
 

اساتید گروه سخت‌افزار و ICT (به ترتیب حروف الفبا)
آدرس ایمیل آخرین مدرک تحصیلی  نام استاد  ردیف
       1
       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       9