سه شنبه 30 آبان 1396
عدم برگزاری کلاسهای آقای سفیدگران
کلاسهای آقای سفیدگران روز پنجشنبه مورخ 1396/09/02برگزار نمی گردد.
چهارشنبه 24 آبان 1396
عدم برگزاری کلاسهای آقای محبوب نیا
کلاسهای آقای محبوب نیا روز چهارشنبه مورخ 1396/08/24 برگزار نمی گردد.
چهارشنبه 24 آبان 1396
عدم برگزاری کلاسهای آقای دکتر حجازی
کلاسهای آقای  دکتر حجازی روز پنجشنبه مورخ 1396/08/25برگزار نمی گردد.
يكشنبه 21 آبان 1396
ثبت نام با تاخیر
زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مرحله تکمیل ظرفیت سال تحصیلی 97-96
چهارشنبه 17 آبان 1396
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر ناصرزاده و آقای مهندس فتح الهی
کلیه کلاسهای خانم دکتر ناصرزاده و آقای مهندس فتح الهی روز جمعه مورخ 19 آبان ماه برگزار نخواهد شد .
آرشیو