پنجشنبه 17 خرداد 1397
برگزاری کلاس های روز جمعه مورخ 18 خرداد ماه
کلاس های روز جمعه مورخ 18 خرداد ماه از ساعت 9 برگزار خواهد شد.
يكشنبه 13 خرداد 1397
عدم برگزاری کلاسهای خانم دکتر ناصرزاده و آقای دکتر عادلیزاده
کلاسهای خانم دکتر ناصرزاده و آقای دکتر عادلیزاده روز جمعه مورخ 1397/03/18 برگزار نخواهد شد .
دوشنبه 7 خرداد 1397
استاد گرامی جناب آقای دکتر عیوق
مصیبت وارده را خدمت شما تعزیت و تسلیت عرض می نماییم. برای آن مرحوم مغفرت واسعه و برای بازماندگان صبر جمیل از درگاه احدیت خواستاریم .
دوشنبه 7 خرداد 1397
عدم تشکیل کلاسهای خانم امین فرد
کلاسهای خانم امین فرد چهارشنبه مورخ 97/03/09 برگزار نخواهد شد .
پنجشنبه 3 خرداد 1397
برگزاری کلاس جبرانی مدیریت تاًمین و کانال های توزیع
کلاس جبرانی مدیریت تاًمین و کانال های توزیع آقای دکتر رحیمی پور روز پنجشنبه مورخ 10 خردادماه از ساعت 14 الی 17 برگزار خواهد شد.
آرشیو