پنجشنبه 22 آذر 1397
عدم برگزاری کلاسهای خانم احمدی
کلیه کلاسهای خانم احمدی روز پنجشنبه مورخ 22 آذر ماه برگزار نمی گردد.
پنجشنبه 1 آذر 1397
برگزاری کلاس بهبود فرآیند و کیفیت در سلامت آقای دکتر یزدانی
کلاس بهبود فرآیند و کیفیت در سلامت آقای دکتر یزدانی روز جمعه 1397/09/02 ساعت 8 الی 14 برگزار می گردد.
يكشنبه 13 آبان 1397
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
کلیه کلاسهای روز جمعه مورخ 1397/08/18 برگزار نخواهد شد.
چهارشنبه 9 آبان 1397
عدم تشکیل کلاسهای خانم دکتر قبادی
کلاس های خانم دکتر قبادی روز پنجشنبه مورخ 10 آبان ماه برگزار نخواهد شد.
سه شنبه 1 آبان 1397
عدم برگزاری کلاسهای حاج آقا علی اکبری
کلاسهای حاج آقا علی اکبری روز چهارشنبه مورخ 2 آبان ماه برگزار نخواهد شد.
آرشیو