دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
زمان برگزاری آزمون آز مبانی برق و آز فیزیک
به اطلاع دانشجویانی که با خانم مهندس بخشنده درس آز مبانی برق و آز فیزیک دارند می رساند جهت برگزاری آزمون آن روز سه شنبه مورخ 1 خرداد ماه ساعت 9 در محل موسسه حضور داشته باشند.
پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397
عدم برگزاری کلاس ها

کلاسهای آقایان مهندس فتح الهی و مهندس عشقی روز پنجشنبه مورخ 20/02/97 برگزار نخواهد شد .

 

پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397
عدم برگزاری کلاس های آقای کریمی
کلاسهای آقای کریمی روز پنجشنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.
سه شنبه 11 ارديبهشت 1397
عدم برگزاری کلاس مدیریت و کنترل پروژه آقای مهندس متقی
کلاس مدیریت و کنترل پروژه آقای مهندس متقی روز پنجشنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه تشکیل می گردد.
سه شنبه 11 ارديبهشت 1397
عدم برگزاری کلاسهای آقای سفیدگران و آقای میهن دوست
 کلاسهای آقای سفیدگران و آقای میهن دوست روز پنجشنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.
آرشیو