عدم برگزاری کلاس مدیریت و کنترل پروژه آقای مهندس متقی

تاریخ انتشار: سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 - 09:40:48

کلاس مدیریت و کنترل پروژه آقای مهندس متقی روز پنجشنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه تشکیل می گردد.