عدم تشکیل کلاسهای خانم امین فرد و آقای کریمی

تاریخ انتشار: سه شنبه 10 مهر 1397 - 11:29:16

کلاسهای خانم امین فرد روز چهارشنبه مورخ 97/07/11 و کلاسهای آقای کریمی روز پنجشنبه مورخ 97/07/12 برگزار نخواهد شد .