قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
درخواست شیوه آموزش محور (ورودی های نیمسال اول سال تحصیلی 97-96)

تاریخ انتشار: سه شنبه 27 آذر 1397 - 11:26:46

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 می توانند جهت تغییر شیوه آموزشی- پژوهشی به شیوه آموزشی محور فرم مربوطه را تکمیل کرده و تا روز پنجشنبه مورخ 20 دی ماه به واحد آموزش (آقای علیخانی) تحویل دهند.