قابل توجه دانشجویان محترم صنایع

تاریخ انتشار: شنبه 23 فروردين 1393 - 10:25:23

 کلاس جبرانی درس آمار مهندسی آقای مهندس زحل روز سه شنبه مورخ 93/01/26 از ساعت 16:30 الی 18 برگزار می گردد.