مدیر گروه و اساتید گروه سخت‌افزار و ICT

 مهران چگینی
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر - سخت‌افزار و آی.سی.تی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
E-mail: chegini3000 [at] yahoo.com
CV : -

 

اساتید گروه سخت‌افزار و ICT (به ترتیب حروف الفبا)
آدرس ایمیل
آخرین مدرک تحصیلی
 نام استاد
 ردیف

 
   1
   
 
 2
   
 
 3
   
 
 4
   
   5
   
 
 6
 
 
 7
   
 
 8
   
 
 9