عدم تشکیل کلاس


عدم تشکیل کلاسهای خانم جانی

ادامه مطلب

شماره تماس مستقيم واحد آموزش


قابل توجه دانشجویان محترم

ادامه مطلب

آقای دکتر خورشیدوند


قابل توجه دانشجویانی که با آقای دکتر خورشیدوند در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399درس اخذ کرده اند

ادامه مطلب

آزمون غیرحضوری(مجازی) موسسه آموزش عالی کاسپین


دستورالعمل نحوه امتحانات غیرحضوری در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 موسسه آموزش عالی کاسپین

ادامه مطلب

امور مالی


واریز شهریه و هزینه فارغ التحصیلی

ادامه مطلب

انتخاب واحد


زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

ادامه مطلب

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399


تشکیل کلاس‌های غیرحضوری مؤسسه آموزش عالی کاسپین

ادامه مطلب

تمدید سنوات


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

شماره تماس مستقيم واحد آموزش


قابل توجه دانشجویان محترم

ادامه مطلب

آزمون غیرحضوری(مجازی) موسسه آموزش عالی کاسپین


دستورالعمل نحوه امتحانات غیرحضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 موسسه آموزش عالی کاسپین

ادامه مطلب