عدم تشکیل کلاس


عدم تشکیل کلاس سمینار آقای دکتر حجازی

ادامه مطلب

امتحان میان ترم


قابل توجه دانشجویان آقای لامعی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس


عدم تشکیل کلاسهای آقای دکتر سلیمانی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس


عدم تشکیل کلاس آقای دکتر عادلی زاده و جابجایی کلاس خانم دکتر ناصرزاده

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس


عدم برگزاری کلاس آقای دکتر یزدانی

ادامه مطلب

شب‌های قدر


ساعت شروع کلاس های درسی در روزهای پس از شب‌های قدر

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس


قابل توجه کلیه دانشجویان

ادامه مطلب

درخواست آموزش محور


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

زمان ثبت نام ترم تابستان


قابل توجه دانشجویان کارشناسی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان محترم


پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

ادامه مطلب