عدم تشکیل کلاس


عدم تشکیل کلاسهای آقای دکتر جلالی فر

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس


عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر کیا و آقای دکتر کاظمی

ادامه مطلب

درخواست آموزش محور


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس


عدم تشکیل کلاس های خانم دکتر قبادی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر حجازی


زمان برگزاری کلاسهای آقای دکتر حجازی

ادامه مطلب

پیام تسلیت


.

ادامه مطلب

انتخاب واحد


زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد


آخرین زمان دفاع از پایان نامه در نیمسال اول سال تحصیلی99-98

ادامه مطلب

زمانبندی حذف و اضافه


قابل توجه دانشجویان محترم

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم


اطلاعیه مهم در خصوص تعطیلی کلاس ها

ادامه مطلب