شماره تماس مستقيم واحد آموزش

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویان محترم مي رساند؛ شماره تماس مستقيم واحد آموزش 02832579099 مي باشد.  لطفا جهت تماس در ساعت اداري اقدام فرماييد.