درخواست آموزش محور

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی 97-96 که درخواست تغییر شیوه از پژوهش محور به آموزش محور دارند تا روز پنجشنبه مورخ 1398/04/27 فرم مربوطه را تکمیل کرده و به واحد آموزش (آقای علیخانی) تحویل دهند.