زمان ثبت نام ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند جهت ثبت نام ترم تابستان در روزهای 24 و 25  تیرماه از طریق پرتال خود اقدام نمایند .

*** لازم به توضیح می باشد شروع کلاسها روز شنبه مورخ 1398/04/29 می باشد***