عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاسهای خانم دکتر قبادی

  • کلاس مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت خانم دکتر قبادی روز سه شنبه مورخ 17 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد گردید.