زمانبندی حذف و اضافه

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویان محترم می توانند از روز یکشنبه مورخ 1399/07/06 لغایت روز سه شنبه مورخ 1399/07/08 نسیت به حذف و اضافه از طریق پرتال خود اقدام نمایند.

 

***شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 12 مهرماه می باشد****