انتخاب واحد

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

دانشجویان محترم می توانند از روز دوشنبه مورخ 1398/06/25 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1398/06/27 نسیت به انتخاب واحد از طریق پرتال خود اقدام نمایند.

لازم به توضیح می باشد جهت انتخاب واحد مقطع کارشناسی مبلغ علی الحساب 600000 تومان و مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 1500000 تومان واریز نمایند.

 

***شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 30 شهریور ماه می باشد****