قابل توجه دانشجویان محترم

انجام امور فارغ التحصیلی

دانشجویان محترم جهت انجام امور فارغ التحصیلی فقط در روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته به دانشگاه مراجعه نمایید.