انتخاب واحد

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

دانشجویان محترم می توانند از روز دوشنبه مورخ 1399/06/24 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 نسبت به انتخاب واحد از طریق پرتال خود اقدام نمایند.

لازم به توضیح می باشد جهت انتخاب واحد مقطع کارشناسی مبلغ علی الحساب 600000 تومان و مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 1500000 تومان واریز نمایند(دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که فقط واحد پایان نامه دارند قبل از واریز شهریه با امور مالی تماس گیرند).