ثبت نام با تاخیر

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت نام با تاخیر از روز شنبه مورخ 30 شهریورماه لغایت روز یکشنبه مورخ 31 شهریورماه از طریق پرتال خود اقدام نمایند .